Hämtar information

Meld skade

Vi gjør det enkelt for deg om du får en skade eller et uhell med din Polestar. Meld fra om skaden på nett, så ordner vi resten.

Hva har skjedd?

Det er ting som er greit å vite før du melder inn skade til oss. Her får du gode råd om hva du skal gjøre hvis du har fått en skade, og hva din bilforsikring dekker. 

Øyeblikkelig hjelp

Har du hatt et uhell med bilen, kan du ta kontakt med oss på telefon 22 50 15 00.

Dersom du har behov for øyeblikkelig hjelp, kan du benytte følgende direkte­numre:

Ved påkjørsel av dyr

Har du vært uheldig å kjøre på et dyr som går løs? Etter Vegtrafikklovens paragraf 12 er du pliktig til å melde påkjørsel av dyr til politi eller viltnemd.

Ring politiet på 02800 for å bli satt over eller komme i kontakt med Viltnemda. Kjører du på husdyr eller reinsdyr, må dette meldes til politi eller dyrets eier.

Hvilken forsikring dekker skader på bil ved påkjørsel av dyr?

Du må ha minimum kaskoforsikring for at skadene på bilen skal dekkes. Når du umiddelbart melder fra til politi eller viltnemd, vil du ikke få bonustap. Avtalt egenandel reduseres med 2000 kroner dersom påkjørsel meldes til politi eller viltnemd.

Ha dette klart når du melder skaden:

 • BankID/BankID på mobil
 • Kjøretøyets kilometerstand
 • Førers fødselsdato dersom du ikke selv var fører

Meld skaden til oss på nett

Kollisjon med annet kjøretøy

Har du kollidert med en annen bil? Vi håper det har gått bra med alle involverte, og skal gjøre det vi kan for å hjelpe deg.

Ta bilder av det som har hendt

Skriv ned navn og adresse på aktuelle vitner. Ta bilder fra flere vinkler som viser situasjonen og skadestedet (husk oversiktsbilde). Få med bremsespor, veibredde, skilting, bilenes plassering og annet som kan vise hvordan ulykken skjedde. 

Ha dette klart når du melder skaden:

 • BankID/BankID på mobil
 • Kjøretøyets kilometerstand
 • Registrerings­nummer på kjøretøy du kolliderte med
 • Førers fødselsdato dersom du ikke selv var fører
 • Bilder eller utfylt skademelding på papir dersom du vil laste opp det

Du trenger ikke å fylle ut skade­melding på papir

Når du melder skaden til oss på nett trenger du ikke fylle ut papirskjemaet. Men om du har vært i en kollisjon med et annet kjøretøy, kan du bruke papirskjemaet som et supplement hvis du ønsker det. Når du melder skaden på nett, får du mulighet til å laste opp utfylt papirskjema sammen med nettmeldingen. 

Meld skaden til oss på nett

Eneulykke eller ulykke med ukjent motpart

Om du har kommet ut for en eneulykke, f. eks. ved en utforkjøring eller at bilen din er påkjørt av en ukjent motpart, dekkes dette av bilforsikringen din hvis du har kaskoforsikring.

Meld skaden til oss på nett

Ved glasskade

Steinsprut eller annen skade på bilglass

Har du fått steinsprut eller sprekk i frontrute? Du velger verksted for skifte eller reparasjon samtidig som du melder skaden.

Meld skadet bilglass

Reparasjon av steinsprutskade eller skifte av rute

Hvis du har bilforsikring med Total, kasko- eller delkaskoforsikring, har du dekning for skade som skyldes steinsprut- og annen bilglasskade i forsikringen din.

Slik gjør du:

 1. Meld skaden. Ha BankID eller BankID på mobil klart for å identifisere deg. Hvis bilen ikke er registrert på deg, trenger du også bilnummeret på bilen som er skadet.
 2. Samtidig som du melder skaden, velger du hvor du ønsker å få vurdert og reparert skaden. Vi samarbeider med autoriserte Polestar-verksteder over hele landet. Bestill time hos ønsket verksted, ta med deg bekreftelsen du får av oss på SMS/e-post og vis til verkstedet. Det er alt du trenger å gjøre.
 3. Det er ingen egenandel hvis ruten kan repareres. Hvis hele ruten må skiftes, er egenandelen på 2500 kroner (hvis ikke annet fremkommer i forsikringsbeviset ditt).

Reparer steinsprutskade i tide 

Det er viktig at en steinsprutskade blir reparert så fort som mulig etter at den har oppstått. Hvis du venter for lenge, er sjansen for at skaden blir større tilstede, slik at hele ruten må skiftes. Da er egenandelen 2500 kroner (hvis ikke annet fremkommer i forsikringsbeviset ditt) i motsetning til ingen egenandel hvis ruta kan repareres.

Verkstedet vurderer skaden, størrelse og plassering i frontruten, og avgjør om den kan repareres eller om ruten må skiftes.

Motorfeil eller mekanisk problem

Du må ha tilleggsforsikring for motor, gir og driftsbatteri for at vi skal dekke en motorfeil eller mekanisk problem på bilen din.

Forsikringen dekker kostnader til reparasjon av skader/følgeskader eller feil som påvirker motorvognens funksjon og som skjer plutselig og uforutsett. 

Ha dette klart når du melder skaden:  

 • BankID/BankID på mobil
 • Kjøretøyets kilometerstand
 • Førers fødselsdato dersom du ikke selv var fører

Meld skaden til oss på nett

Egenandelen du betaler

Dersom skaden er dekket i henhold til vilkår, trekkes det et kilometer­fradrag i tillegg til en fast egenandel på 6­ 000 kroner. Kilometer­fradraget beregnes ut fra kjørt distanse for bilen slik: 

 • Før passerte 100­ 000 km:  Ingen kilometer­fradrag
 • Ved passerte 100­ 000 km: 10 prosent av reparasjons­kostnaden
 • Ved passerte 150­ 000 km: 20 prosent av reparasjons­kostnaden
 • Ved passerte 175­ 000 km: 30 prosent av reparasjons­kostnaden, minst 10­ 000 kroner
 • Ved passerte  200­ 000 km opphører dekningen

Det trekkes fradrag for hver feil som oppdages, om feilene ikke har sammenheng med hverandre.

Skade i utlandet

Har du behov for hjelp når du er i utlandet, kan du kontakte SOS International på telefon +47 915 09 505

De har kompetanse til å gi deg den hjelpen du trenger. Hvis du får mindre skader som du ikke trenger umiddelbar bistand for, kan du melde skaden til oss på nett når du er tilbake i Norge.

Innbrudd i kjøretøyet

Har du hatt innbrudd i kjøretøyet, må forholdet meldes til politiet. Det samme gjelder ved forsøk på å stjele kjøretøyet.

Deretter melder du fra til oss på nett. Skader på bil i forbindelse med innbrudd medfører ikke bonustap.

Tyveri av kjøretøy

Er hele bilen stjålet, vil delkasko eller kaskoforsikring kunne dekke tapet. Du må omgående melde tyveriet til politiet. Etter at den er meldt stjålet, ber vi om at du melder skaden til oss på nett.

De fleste biler blir funnet i løpet av en uke eller to. Hvis den blir funnet, vil du som eier bli kontaktet av politiet. Du må i så fall gi oss beskjed om at den er funnet. Om bilen ikke kommer til rette innen 30 dager, vil vi foreta erstatningsoppgjør.

Få status på skadesaken din på if.no

Polestar Insurance er en del av forsikringsselskapet If. I tillegg til rabatt på forsikring i If, kan du som kunde i Polestar finne status på skadesaken din inne på Mine sider på if.no

Vi hjelper deg

Har du spørsmål om forsikringen din? Ta kontakt på telefon eller send oss en e-post, så hjelper vi deg.