Hämtar information

Meld skade

Dersom du har kollidert eller fått en skade på din Polestar, hjelper vi deg raskt og effektivt. Du kan enkelt melde fra om skaden på nett.

 

Slik går du frem

 1. Meld skaden
  Meld skaden på nett.

 2. Vi tar kontakt
  Vi kontakter deg med nødvendige detaljer.

 3. Bilen blir reparert
  Verkstedet reparerer bilen med 100 % originale deler i henhold til instruksjoner gitt av Polestar.

 4. Du får bilen
  Verkstedet vil kontakte deg når bilen er klar til å bli hentet.

 5. Betal
  Når du henter bilen betaler du eventuelle egenandeler direkte til verkstedet. 


Meld skade

Nyttig informasjon ved uhell

Øyeblikkelig hjelp

Har du hatt et uhell med bilen, kan du ta kontakt med oss på 22 50 15 00.

Dersom du har behov for øyeblikkelig hjelp, kan du benytte følgende direkte­numre:

Ved påkjørsel av dyr

Har du vært uheldig å kjøre på et dyr som går løs? Etter Vegtrafikklovens paragraf 12 er du pliktig til å melde påkjørsel av dyr til politi eller Viltnemd. Gjøres dette reduseres avtalt egenandel under kasko med 2 000 kroner.

Ring politiet på 02800 for å bli satt over eller komme i kontakt med Viltnemda. Kjører du på husdyr eller reinsdyr må dette meldes til politi eller dyrets eier.

Hvilken forsikring dekker skader på bil ved påkjørsel av dyr? Du må ha minimum kaskodekning for at skadene på bilen skal dekkes. Når du umiddelbart melder fra til politi eller viltnemd vil du ikke få bonustap.

Meld skaden til oss på nett

Kollisjon med annet kjøretøy

Skriv ned navn og adresse på aktuelle vitner. Ta bilder fra flere vinkler som viser situasjonen og skadestedet (husk oversiktsbilde). Få med bremsespor, veibredde, skilting, bilenes plassering og annet som kan vise hvordan ulykken skjedde.

Fyll ut skademeldingens førsteside med den andre føreren, og ta forbehold ved uenigheter. Baksiden fyller partene ut hver for seg. Mangler partene skademelding, ta bilde av motpartens kjøretøy som viser registreringsnummeret.

Meld skaden til oss på nett 

Ta kontakt med nærmeste autoriserte Polestar-verksted for reparasjon.

Eneulykke eller ulykke med ukjent motpart

Om du har kommet ut for en eneulykke, f. eks. ved en utforkjøring eller at bilen din er påkjørt av en ukjent motpart, kan vi hjelpe deg om du har kaskoforsikring.

Meld skaden til oss på nett

Deretter kontakter du ditt nærmeste Polestar-verksted for å avtale tid for taksering og reparasjon (du trenger et skadenummer du får utdelt når skaden er meldt). Skaden vil berøre oppspart bonus.

Ved glasskade

For å få dekket glasskader må du som minimumsdekning ha delkaskoforsikring. Dekningen gjelder for alle bilens vindusruter, samt glasstak og takluker av glass. Hvis du har fått steinsprut bør du kontakte verkstedet så raskt som mulig for å forhindre at ruten ikke sprekker opp.

Du trenger ikke melde fra til Polestar Insurance om glasskader på forhånd. Kontakt et verksted direkte, så vil de reparere ruten. Glasskader reduserer ikke oppspart bonus, og hvis ruten kan repareres betaler du heller ingen egenandel.

Dersom ruten må skiftes, er det en egenandel på 2 500 kroner (hvis ikke annet fremkommer i ditt forsikringsbevis).

Motor og driftsbatteri

Hvis du opplever havari på motor, girkasse, drivverk eller driftsbatteri må feilen undersøkes på et autorisert Polestar-verksted. Verkstedet vil ta kontakt med oss når skadeårsaken er kjent.

Hvis du velger å melde skaden direkte til oss, er det en fordel at du har kjennskap til skadeårsaken. Du er dekket for skader på motor og driftsbatteri dersom du velger tilleggsforsikring for motor og driftsbatteri. Denne tilleggsforsikringen kan velges på Kasko, og gjelder inntil bilens speedometerstand viser 200 000 km.

Skade i utlandet

Har du behov for hjelp når du er i utlandet, kan du kontakte SOS International på telefon +47 915 09 505

De har kompetanse til å gi deg den hjelpen du trenger. Hvis du får mindre skader som du ikke trenger umiddelbar bistand for, kan du melde skaden til oss på nett når du er tilbake i Norge.

 

 

Innbrudd i kjøretøyet

Har du hatt innbrudd i kjøretøyet, må forholdet meldes til politiet. Det samme gjelder ved forsøk på å stjele kjøretøyet.

Deretter melder du fra til oss på nett. Skader på bil i forbindelse med innbrudd medfører ikke bonustap.

Tyveri av kjøretøy

Er hele bilen stjålet, vil delkasko eller kaskoforsikring kunne dekke tapet. Du må omgående melde tyveriet til politiet. Etter at den er meldt stjålet, ber vi om at du melder skaden til oss på nett.

De fleste biler blir funnet i løpet av en uke eller to. Hvis den blir funnet, vil du som eier bli kontaktet av politiet. Du må i så fall gi oss beskjed om at den er funnet. Om bilen ikke kommer til rette innen 30 dager, vil vi foreta erstatningsoppgjør.

Vi hjelper deg

Har du spørsmål om forsikringen din? Ta kontakt på telefon eller send oss en e-post, så hjelper vi deg.