Hämtar information

Ofte stilte spørsmål

Nedenfor finner du en oversikt over de mest stilte spørsmålene. Finner du ikke det du leter etter? Kontakt oss på telefon, så hjelper vi deg

Mine sider

Hvor finner jeg Mine sider?

Mine sider finner du her. Polestar Insurance er en avdeling av If forsikring, og på Mine sider kan du se en oversikt over dine forsikringer både i Polestar Insurance og If forsikring.

 

Hva kan jeg se på Mine sider?

Mine sider kan du se en oversikt over dine forsikringer i Polestar Insurance og If forsikring. Du kan også se status på innmeldt skade.

 

Jeg har en skadesak. Synes den på Mine sider?

Ja, på Mine sider kan du se status på din skadesak.

 

Kan jeg gjøre endringer på mine forsikringer på Mine sider?

Nei, på Mine sider finner man en oversikt over sine forsikringer, men man har ikke mulighet til å gjøre endringer. Trenger du å gjøre endringer på din forsikring kan du ta kontakt med oss her.

Faktura og betaling

Kan jeg dele opp betalingen?

Hos oss kan du kostnadsfritt dele opp betalingen slik at du betaler 1, 2, 4 eller 12 ganger i året. Ønsker du å dele opp betalingen månedlig må du opprette en avtale om eFaktura. 

 

Kan jeg få Avtalegiro?

Du kan velge å få eFaktura, men ikke avtalegiro. Godkjenn eFaktura som ønsket standard betaling i din nettbank og din neste faktura vil automatisk bli en eFaktura.

 

 

Hvorfor har ikke min endring kommet på fakturaen jeg har mottatt? 

Det betyr at endringen er gjort etter fakturaen ble sendt. Du vil få tilsendt en ny faktura, og kan vente med å betale til du mottar den oppdaterte fakturaen.

 

 

Hvorfor har jeg fått to fakturaer på kort tid?

Hvis du har fire terminer, kan det være at termin 1 og 2 kommer veldig tett. Forsikringsåret starter den dagen du får bilen og forsikringen aktiveres hos oss, men ofte har ikke 1. termin forfall før ca. en til halvannen måned etter start av avtalen. 2. termin kommer tre måneder etter start av avtalen, og derfor kan de to første fakturaene komme tett på hverandre.

 

 

Min forsikring har blitt avsluttet grunnet manglende betaling?

Om din forsikring har blitt annullert grunnet manglende betaling, må du ta kontakt med oss snarest. Om du betaler faktura etter at forsikringen er opphørt, vil ikke forsikringen automatisk tre i kraft igjen.

Ved opphør av forsikringsavtalen vil melding om dette sendes til motorvognregisteret. Dette vil føre til at kjøretøyet blir ilagt avskiltingsbegjæring. Kjennemerker blir inndratt dersom de ikke er innlevert frivillig til Statens vegvesen eller ny forsikringsavtale er inngått.

Kjennemerker som har vært inndratt, vil ikke bli utlevert igjen til deg/dere eller ny eier før påskiltingsgebyr er betalt og det er inngått ny trafikkforsikringsavtale for 1 år.

Etter bilansvarsloven § 17a skal eier av uforsikret motorvogn betale gebyr til Trafikkforsikringsforeningen for hvert døgn motorvognen er uforsikret og fortsatt forsikringspliktig. Bruk av motorvognen etter at forsikringsavtalen er opphørt vil også medføre straff etter bilansvarslova § 20 bokstav a.

Oppsigelse

Hvordan sier jeg opp forsikringen min? 

Skal du beholde bilen, men bytte selskap? Da må det nye selskapet si opp forsikringen skriftlig for deg. Utenom hovedforfall er det en måneds oppsigelsestid. Ved hovedforfall kan oppsigelsen sendes helt frem til datoen for hovedforfallet, og tas over på hovedforfall.

Har du solgt/avregistrert bilen kan du si opp forsikringen den dagen salget/avregistreringen ble utført. Ring oss på 66818440 eller mail oss på kundeservice@volvia.no, så ordner vi avslutning av avtalen.

Har du innlevert leasingbil kan du si opp forsikringen den dagen bilen blir innlevert. Ring oss på 66818440 eller send en e-post til kundeservice@volvia.no, så avslutter vi forsikringen. Opplys om hvilken forhandler du har innlevert bilen hos.

Har du byttet ut bilen du hadde og forsikret den nye bilen i et annet selskap kan du si opp den gamle bilen som ved et vanlig salg. Det nye selskapet trenger da ikke å si den opp for deg.

 

 

Jeg har betalt hele årspremien for forsikringen min, og nå sier jeg den opp før hovedforfall. Hvor mye penger får jeg tilbake og hvordan får jeg pengene?

Du betaler kun for de dagene forsikringen har vært gjeldende, så du får igjen pengene for dagene som er igjen frem til hovedforfall (evt neste terminforfall). Pengene tilbakebetaler vi inn på kontoen som fakturaen ble betalt fra.

 

 

Når har jeg muligheten til å bytte selskap?

Har du hovedforfall innen en mnd kan du bytte selskap på forfallsdatoen. Er det mer enn en måned til hovedforfall, har du en måneds oppsigelsestid. Dette er likt i alle forsikringsselskap.

 

 

Min forsikring er avsluttet grunnet manglende betaling?

Om din forsikring har blitt annullert grunnet manglende betaling, må du ta kontakt med oss snarest. Om du betaler faktura etter at forsikringen er opphørt, vil ikke forsikringen automatisk tre i kraft igjen.

Ved opphør av forsikringsavtalen vil melding om dette sendes motorvognregisteret. Dette vil føre til at kjøretøyet blir ilagt avskiltingsbegjæring. Kjennemerker blir inndratt dersom disse ikke er innlevert frivillig til Statens vegvesen eller ny forsikringsavtale er inngått.

Kjennemerke som har vært inndratt, vil ikke bli utlevert igjen til deg/dere eller ny eier før påskiltingsgebyr er betalt og det er inngått ny trafikkforsikringsavtale for 1 år”.

Etter bilansvarslova § 17a skal eier av uforsikret motorvogn betale gebyr til Trafikkforsikringsforeningen for hvert døgn motorvognen er uforsikret og fortsatt forsikringspliktig. Bruk av motorvognen etter at forsikringsavtalen er opphørt vil også medføre straff etter bilansvarslova § 20 bokstav a.

Kjørelengde

Hvordan beregner jeg hvor lang kjørelengde jeg trenger på forsikringen?

Start med å måle hvor langt det er til og fra jobb, og gang dette med antall arbeidsdager. Så legger du til hvor mye du bruker bilen privat. Husk å ta med lengre turer som for eksempel bilferier og hytteturer.

 

Hvordan endrer jeg kjørelengden på bilforsikring min?

Kontakt oss på telefon 22 50 15 00 eller epost post@polestarinsurance.no Oppgi ønsket kjørelengde, og dagens kilometerstand på bilen.

 

Hva skjer dersom jeg har fått en skade og har kjørt lengre enn det som er avtalt?

Hvis det oppstår en skade, og du har kjørt lenger enn avtalt, er det stor sannsynlighet for at du får redusert erstatningsbeløpet. Hvert tilfelle vurderes individuelt.

 

Hvilke kjørelengder kan jeg velge mellom?

Du kan velge mellom:

  • 5 000 km
  • 8 000 km
  • 12 000 km
  • 16 000 km
  • 20 000 km
  • 25 000 km
  • 30 000 km
  • 35 000 km
  • 40 000km
  • Fri kjørelengde

Bonus

Hva er bonus, og hvordan fungerer det?

Bonus er en rabattordning der vi belønner skadefri kjøring med lavere pris på forsikringen. Hvis du ikke eier bil i dag, er startbonusen 60%. Bonusen øker automatisk for hvert år du kjører skadefritt. Husk at bonus ikke er det samme som rabatt på prisen. Dette skyldes blant annet at det ikke er alle skader som gir bonustap, og at det ikke er alle elementene i prisen som påvirkes. Hvordan bonusen påvirker prisen kan variere mellom forsikringsselskapene.

 

Hvordan overfører man bonus fra et forsikringsselskap til et annet?

Ditt nye selskap vil ta seg av bonusoverføring fra tidligere selskap. Du vil få den samme bonusen som du hadde i ditt gamle selskap i ditt nye selskap.

 

Kan bonus overføres mellom personer?

Bonus kan fritt føres over mellom ektefeller/samboere/partnere. I de fleste tilfeller også mellom firma og privat.

 

Hvordan påvirker en skade bonusen min?

Du vil tape bonus kun hvis du er skyld i en skade. Hvor mye bonus du taper er avhengig av hvilken bonus du hadde da skaden inntraff. Ikke alle typer skader gir bonustap. For eksempel glasskader, tyveriskader og veihjelp gir ikke bonustap. Merk at hærverk fører til bonustap, og det gjør også skader fra sjåfører som kjører på din bil og stikker av.

 

Hvilken bonus starter jeg på om jeg ikke har en fra før?

Du vil starte på 60 %.

 

Hvordan overføres bonus om som jeg har opparbeidet meg i utlandet?

Har du kjørt skadefritt i utlandet kan du få inntil 75% 1 år (første år). Slik kjøring må bekreftes til oss i form av en egenerklæring som sende oss på e-post. Egenerklæringen må inneholde hvilken tidsperiode du har kjørt skadefritt, og i hvilket land du har oppholdt deg.

Egenerklæringen kan sendes til post@polestarinsurance.no

 

Får jeg bonus om jeg har kjørt skadefritt med firmabil?

Har du kjørt skadefritt med firmabil kan du få inntil 75% 1 år (første år). Det vi trenger er en egenerklæring fra deg som kan sendes oss på mail.  Slik kjøring må bekreftes til oss i form av en egenerklæring som sende oss på e-post. Egenerklæringen må inneholde hvilken tidsperiode du har kjørt skadefritt, og for hvilken arbeidsgiver.

Egenerklæringen kan sendes til post@polestarinsurance.no


Er det mulig å forhandle seg til en bedre bonus?

Nei. Bonussystemet er et fastsatt system som belønner deg etter hvor lenge du kjører skadefritt

 

 

Trafikkforsikringsavgift til staten

Hva er trafikkforsikringsavgift til Staten?

Regjeringen har bestemt at forsikringsselskapene i Norge skal overta innkreving av årsavgift for kjøretøy fra og med 1. januar 2018. Samtidig skal navnet på avgiften endres til «Trafikkforsikrings avgift til staten». Du finner mer informasjon om trafikkavgift her.

Kjøring i utlandet

Hva er grønt kort?

Grønt kort er et internasjonalt trafikkforsikringsbevis. Ved trafikkuhell i enkelte land trenger du trafikkforsikringsbeviset for å kunne dokumentere at du har gyldig ansvarsforsikring. I enkelte land kommer du ikke inn uten å kjøpe en egen og dyr ansvarsforsikring på grensen dersom du ikke har med Grønt kort fra Norge. Ansvarsforsikringen som er inkludert i vår bilforsikring gjelder i Europa, Israel og Tyrkia. Ved reise til de land utenfor Norden hvor ansvarsforsikringen gjelder, anbefaler vi at du tar med deg grønt kort, selv om det ikke er påbudt.

 

Hvordan får jeg grønt kort?

Ring oss på 22 50 15 00 eller send en e-post til post@polestarinsurance.no. Vi utsteder kortet for den perioden du skal ut og reise, maksimum 3 måneder. Forsikringen må være betalt, og kortet er gratis.

Vi hjelper deg

Har du spørsmål om forsikringen din? Ta kontakt på telefon eller send oss en e-post, så hjelper vi deg.