Hämtar information

Hvis du ikke er fornøyd

Du kan være trygg på at din klage behandles på en rettferdig måte. Klageprosessen består av tre trinn, men vi forsøker å løse flest mulig av sakene så tidlig i prosessen som mulig.

Trinn 1: Ta opp saken med saksbehandler

Vi forsøker å løse alle saker i din dialog med vår rådgiver i kundeservice eller i skadeavdelingen. Legg frem saken din for vedkommende, og forhåpentligvis får du en løsning som du både forstår og som du synes er rettferdig.

 

Trinn 2: Kontakt kundeombudet

Hvis du ikke er fornøyd med løsningen som kom ut av dialogen med rådgiveren, kan du henvende deg til kundeombudet. Kundeombudet er ansatt i If, men vurderer alle saker selvstendig, upartisk og med nye øyne.

Kundeombudet har fullmakt til å fatte beslutning i alle forsikringssaker, bortsett fra i de sakene som er til behandling i Finansklagenemda, eller i domstolene. Du må klage til kundeombudet innen det har gått seks måneder siden beslutningen du klager på ble fattet.

Send klage til kundeombudet

Du kan også kontakte kundeombudet på e-post, eller per post: Kundeombudet i If, Postboks 240, 1326 Lysaker.
Kundeombudet vil ta kontakt med deg så raskt som mulig. 

 

Trinn 3: Klag til finansklagenemda

Hvis du heller ikke er fornøyd med kundeombudets beslutning, kan du bringe saken inn for Finansklagenemnda. Det er en nemnd som er opprettet av Næringslivets Hovedorganisasjon, Forbrukerrådet og flere andre organisasjoner. Nemndas hovedoppgave er å løse tvister mellom finansselskaper og deres kunder. Nemndas avgjørelser er rådgivende.

Les mer om klageordningen hos Finansklagenemda

EU har også opprettet en klageportal hvor man får hjelp til å fremme en klage etter netthandel. Hvis du ønsker det, kan du bruke denne EU-portalen for å klage til Finansklagenemnda i stedet for å klage til dem direkte. I skjemaet blir du bedt om å fylle inn Ifs e-postadresse, bruk da: kundeombudet@if.no.

EUs klageportal

 

Vi hjelper deg

Har du spørsmål om forsikringen din? Ta kontakt på telefon eller send oss en e-post, så hjelper vi deg.